Zpět

Světelné panely

Světelné panely jsou plošné reklamní prvky s vnitřním zdrojem světla.

Grafické pojednání panelů se řeší buď translucentními foliemi nebo digitálním tiskem.