Zpět

Atiky

Atika je prvek, který prodlužuje fasádu nad hlavní římsu. Někdy se termín atika v signmakingu používá přeneseně i pro plošné panely.